ძამას ხეობა

რეგიონი: ქარელის მუნიციპალიტეტი

მარშრუტის სიგრძე: 63 კმ / 1164 მ

რელიეფის აღწერა: ასფალტი  (მზოვრეთის მონასტრიკენ გრუნტია, თუ ხეობას გაუყვებით – ასფალტი)

სირთულე: საშუალო

Gpx: https://cutt.ly/REwcikF

რეკომენდებული ველო: road; MTB; Gravel; Cyclocross

რეკომენდებული სეზონი:

დამატებითი რჩევა: მარშრუტი იწყება კეხისჯვრიდან, ადის ყინწვისის მონასტერში, შემდეგ – ძამას ხეობას მიუყვება და ადის მზოვრეთისკენ, სადაც მკვეთრი აღმართებია, გრუნტის გზაა. წყალი შეგხვდება, მაგრამ საკვები დაგჭირდება თან წაიღო.

სანახაობრივი მხარე: ყინწვისის მონასტერი; მზოვრეთის მონასტერი; (გზად კიდევ ბევრი მონასტერია)

ფოტოები: