დიდგორი

რეგიონი: მცხეთის და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტები;

მარშრუტის სიგრძე: 100 კმ / 2090 მ

რელიეფის აღწერა: ასფალტი

სირთულე: რთული

Gpx: https://cutt.ly/ZWEpTNG

რეკომენდებული ველო: Road; Gravel; Cyclocross

რეკომენდებული სეზონი: თოვლიანი დღეების გამოკლებით, ყველა სეზონი.

დამატებითი რჩევა: სასხორის გადასახვევიდან იწყება მკვეთრი, მაღალპროცენტული აღმართები დიდგორის მონუმენტამდე. ამისთვის, შეიძლება დიდი კბილანები დაგჭირდეს.

გზად არ გამოგრჩეს, ხედებს დააკვირდე და რამდენიმე ადგილას შენიშნავ დიდგორის „პერსონაჟ“ სკულპტურებს.

სასხორიდან სამადლომდე ფაქტობრივად საკვები პუნქტი არაა, გაითვალისწინე.

სანახაობრივი მხარე: დიდგორის მონუმენტი; მრავალფეროვანი ხედები დიდგორი – დიდი თონეთის და წვერის გადასახვევიდან.

ფოტოები: