ველოსიპედის სახელოსნოები

Bike  House/ ველო სახლი

1.ამორტიზატორების და საბურავის დამატება უფასოა/ add air into the forks and tyres is free

2. ჯაჭვის შეზეთვა /1-3 Gel /chain oiling

3. კამერის ან საბურავის შეცვლა /2 Gel / change inner tube or tires

4. მუხრუჭების რეგულირება /5-15 Gel / to fix brake system

5. სიჩქარეების რეგულირება /5-15 Gel / to fix speed system

6. დისკის გასწორება /5-15 Gel / rims alignment

7. ჰიდრავლიკური მუხრუჭის სითხის შეცვლა /15-30 Gel/change liquid in hydraulic brake

8. დისკის გადაწყობა /20-30 Gel/rims rearrange

9. ამორტიზატორის სერვისი /20-50 Gel/ shock service 10. ბუდის სერვისი /10-20 Gel/ hub service

10. ბუდის სერვისი /10-20 Gel/ hub service

Gbikes online

 1. სიჩქარის რეგულირება /5-15 Gel / to fix speed system
 2. მუხრუჭის რეგულირება//5-15 Gel / to fix brake system
 3. დისკის გასწორება /5-15 Gel / rims alignment
 4. დისკის გადაწყობა /20 Gel/rims rearrange
 5. ბუდის სერვისი /10-25 Gel/ hub service
 6. ჯაჭვის და კბილანების გაწმენდა /20 GEL/ to clean chain and cassette
 7. ჯაჭვის შეცვლა /5 Gel/ to change the chain
 8. ჯაჭვის შეპოხვა /3 Gel/ chain oiling
 9. პედლების ბუდის სერვისი /5-10 Gel/ to fix pedal hub
 10. მუხრუჭებში ზეთის შეცვლა /15 Gel/ change oil in brakes
 11. ჩანგლის სერვისი /20-40 Gel/ Fork service
 12. საბურავების შეცვლა /5 Gel/ wheels change
 13. ჰედსეტის შეცვლა შეპოხვა /10-20 Gel/ change headset & oiling
 14. კომბო სერვის: სიჩქარის რეგულირება, მუხრუჭის რეგულირება წინა უკანა დისკის გასწორება წინა უკანა ბუდის სერვისი ჯაჭვის შეპოხვა /55 Gel/ to fix break&speed system, front & back rims alignment, hub service, chain oiling at the same time
 15. მინი სერვისი სიჩქარის რეგულირება მუხრუჭის რეგულირება საბურავების შეცვლა (ან კამერა) ჯაჭვის შეეპოხვა /20 Gel/ mini service: to fix break&speed system, change tires (or inner tube) & chain oiling.

Veloplus Bicycle Shop.

 1. ამორტიზატორზე ჰაერის დამატება და საბურავის დაბერვა უფასო/ add air into the forks and tyres is free
 2. კამერისა და/ან საბურავის შეცვლა /2 Gel / change inner tube or tires
 3. ჯაჭვის შეპოხვა /2 Gel /chain oiling
 4. ჯაჭვის შეცვლა /2 Gel/ change chain
 5. პედლის ბუდის სერვისი /5Gel/ pedal hub service
 6. ხუნდების შეცვლა /5 Gel/ to change brake pads
 7. დისკის გასწორება /5-10 Gel/ rims alignment
 8. სიჩქარეების რეგულირება /5-10 Gel/ to fix speed system
 9. მუხრუჭების რეგულირება /5-10 Gel / to fix brake system
 10. დისკის გადაწყობა /20-25 Gel/rims rearrange
 11. ბუდის სერვისი /10-20 Gel/ hub service
 12. ჯაჭვისა და კბილანების გაწმენდა /18 GEL/ to clean chain and cassette
 13. მუხრუჭის სითხის შეცვლა /15-30/ change oil in brakes
 14. წინა ამორტიზატორის სერვისი /20-50 Gel/ front shock service
 15. ჰედსეტის შეცვლა შეპოხვა /10-17 Gel/ change headset & oiling სტუმრობის წინ შეეხმიანეთ მექანიკოსს რომელსაც თავისუფალი სამუშაო საათები აქვს: /595 222 824 Dima/ call him before visiting.

Gigabike

1. სიჩქარის რეგულირება /5-15 Gel / to fix speed system

2. ჯაჭვის დაზეთვა უფასოა/chain oiling is free

3. სიჩქარის რეგულირება /10 Gel/ to fix breaks

4. კამერის დაწებვა /3 gel/ to fix inner tube

5. ბუდეების დაშლა შეპოხვა დისკებზე 10+10 ბარბაცა 15 ლარი./ hub service& oiling

6. სპიცის გასწორება /5-20 Gel/

ნაწილის ადგილზე შეძენის შემთხვევაში გამოცვლა უფასოა/ 7. დისკების გადაწყობა /30 Gel/ rims rearrange

8. ამორტიზატორის შეკეთება /50 Gel/ shock service 9. ჩარჩოს შეღებვა /60-150 Gel/ frame painting

10. რეტრო ველოსიპედების რესტავრაცია /from 50 Gel/ Restoration to retro bike

Bikes.ge
იხილეთ მათივე გვერდზე სერვისების ფართო ჩამონათვალი: https://www.facebook.com/pg/Bikesge/services/?ref=page_internal

Mplus

 1. ჰაერის დამატება და ველოსიპედის შემოწმება უფასოა!
  Filling tires with air and bicycle check is Free!
 2. ჰაბის სერვისი – 10 ლარი
  HUB service – 10GEL (includes disassembly, cleaning and greasing)
 3. 3. ფრიჰაბის სერვისი – 25 ლარი
  Freehub body service – 25GEL (includes disassembly, cleaning and greasing)
 4. დისკის გასწორება – 10-20 ლარი
  Wheel Truing – 10-20GEL
 5. დისკის აწყობა – 30 ლარი
  Wheel rebuilding – 30GEL
 6. ჰედსეტის სერვისი – 20 ლარი
  Headset Service – 20GEL (includes disassembly, cleaning and greasing)
 7. ამორტიზატორის სერვისი – 30-100 ლარი
  Suspenssion Fork service – 30-100GEL (includes disassembly, cleaning, greasing, adding oil)
 8. ბუდის სერვისი – 15-25 ლარი
  Bottom Bracket service – 15-25GEL (includes disassembly, cleaning and greasing)
 9. პედლის სერვისი – 5-25 ლარი
  Pedal Service – 5-25GEL (includes disassembly, cleaning and greasing)
 10. ჰიდრავლიკური მუხრუჭის სერვისი – 10-15 ლარი
  Hydraulic brake service (only bleedind and installation) – 10GEL.
 11. გადამრთველის სერვისი – 10 ლარი
  Derrallieur installation/adjustment 10 Gel (Includes shiffting cables without Hose)
 12. ტრანსმისიის გაწმენდა – 25 ლარი
  Drivetrain Cleaning – 25GEL

Hippo velo ∙ ჰიპო ველო

 1. სრული ჰიპო ბუსტი / full hippo boost -250 ლარი
 2. სტანდარტული სრული სერვისი / Full Standart Service – 150 ლარი
 3. სიჩქარის სისტემის წმენდა / Cleaning DTS – 10-30 ლარი
 4. კამერის დაწებება / Patching Inner Tube – 5 ლარი
 5. ამორტიზატორების რეგულირება / Suspension – 10-20 ლარი
 6. ბარბაცის ბუდის შეკეთება / BB Service – 25 ლარი
 7. თვლის ღერძის შეკეთება / Hub Service – 25 ლარი
 8. საჭის მექანიზმის შეკეთება / Headset Fix – 25 ლარი
 9. სამუხრუჭე დისკის გასწორება / Braking Rotor – 10 ლარი
 10. ტელესკოპური სკამის ღერძი / Dropper Post – 80 ლარი
 11. უკანა ამორტიზატორის სერვისი / Rear Shock Fix – 80 ლარი
 12. წინა ამორტიზატორი / Front Suspension fix – 30-80 ლარი
 13. მუხრუჭის ზეთის შეცვლა / Brake oil change – 20-40 ლარი
 14. მუხრუჭების რეგულირება / Brake Adjusting – 10 ლარი
 15. თვლის აწყობა / Wheel Lacing – 25 ლარი
 16. დისკის გასწორება/ Wheel Truing – 15 ლარი
 17. უკანა სიჩქარეები / Rear Derailleur – 10 ლარი
 18. წინა სიჩქარეები / Front Derailleur – 10 ლარი

Bike point

 1. ამორტიზატორზე ჰაერის დამატება და საბურავის დაბერვა უფასო ❤
 2. კამერისა და/ან საბურავის შეცვლა 3-5 ლარი.
 3. ჯაჭვის შეპოხვა 2-5 ლარი
 4. პედლის ბუდის სერვისი 10-15 ლარი
 5. ხუნდების შეცვლა 5 ლარი
 6. დისკის გასწორება 10-15 ლარი
 7. სიჩქარეების რეგულირება 10 ლარი
 8. მუხრუჭების რეგულირება 10 ლარი
 9. დისკის გადაწყობა 20-30 ლარი
 10. ბუდის სერვისი 15 ლარი
 11. ფრიჰაბის სერვისი 25-35 ლარი
 12. ჯაჭვისა და კბილანების გაწმენდა 20-25 ლარი
 13. მუხრუჭის სითხის შეცვლა 15-25 ლარამდე
 14. წინა ამორტიზატორის სერვისი 30-150 ლარამდე
 15. ჰედსეტის სერვისი/შეცვლა 10-20 ლარი

ველო კუთხე – BIKE CORNER

 1. კამერაში და ამორტიზატორებში ჰაერის დამატება უფასო, ასევე რჩევები და ველოსიპედის დიაგნოსტიკა არის უფასო
 2. მოქმედებს გამოძახების სერვისი 5-დან 12 ლარამდე
 3. დისკის გასწორება: 7 დან 10 ლარამდე
 4. კამერის აღდგენა: 3 ლარიდან.
 5. საბურავის/კამერის ჩასმა: 2 ლარი
 6. ჯაჭვის გადაბმა: 3 ლარი
 7. სიჩქარის რეგულირება: 5 ლარი
 8. მუხრუჭის რეგულირება: 5 ლარი
 9. სამუხრუჭე სითხის შეცვლა/ჩამატება: 10 ლარი
 10. ამორიზატორის სერვისი: 20 დან 40 ლარამდე
 11. ჰედსეტის სერვისი: 5 დან 10 ლარამდე
 12. ე.წ. კონტრების რეგულირება: 3იდან 5 ლარამდე
 13. ჰაბის სერვისი: 7 დან 15 ლარამდე
 14. დისკის გადაწყობა: 20 დან 25 ლარამდე
 15. ჯაჭვის შეზეთვა: 1დან 4 ლარამდე
 16. კამერაში/საბურავში სითხის შეშვება: 10 ლარიდან 16 ლარამდე
 17. კბილანების/ბარბაცას დაყენება: 7 დან 10 ლარამდე
 18. სუპერის დაყენება: 5 ლარი
 19. გადამრთველების/მუხრუჭების დაყენება: 10 ლარი