Caucasus Cycling Network

Caucasus Cycling Network

ჩვენ შესახებ

კავკასიის ველო ქსელი შექმნილია ველომოყვარულების მიერ.

ჩვენს მიზანს წარმოადგენს კავკასიის რეგიონში ველოკულტურის განვითარება…

ჩვენი ბლოგი

ccn ბლოგი მოიცავს ძალიან ბევრ საინტერესო სტატიას ველოსიპედით გადაადგილების, ველოტურების და ველომარშრუტების შესახებ

ჩვენი ველოტურები

გაეცანი CCN ველოტურებს და დაგეგმე ტური ჩვენი მარშრუტების დახმარებით.